i libri europei sulla vicenda irachena - 22 ottobre 2004